Belysningen gör inredningen

Ett ordspråk som många svenskar sannolikt kan skriva under på är ”Mitt hem är min borg”. Vi tycker helt enkelt om att vistas i våra hem, och att bjuda in människor till våra hem. Som kontrast kan man jämföra den svenska kulturen med den spanska, eller den i andra medelhavsländer, där man hellre träffas ute på gatan eller i en bar än i sina hem. Denna skillnad märks på flera sätt, men den märks kanske tydligast i belysningen. Medan spanska hem ofta lyses upp av praktiska men kalla lysrör mitt i taket, använder vi svenskar spotlights, fönsterlampor, dimmers, golvlampor och levande ljus för att skapa ett varmt, välkomnande och mysigt ljus i våra hem.

Man får inte heller underskatta vilken betydelse belysningen har för just stämningen i hemmet. Att ljussätta ett rum är en utmaning, eftersom man måste balansera trivsel med funktion – det måste ju fortfarande finnas tillräcklig belysning i rummet för att man ska kunna städa, arbeta, läsa och göra andra saker där. En bra utgångspunkt när man ska ordna belysning till ett rum är att tänka i tre steg: allmänljus, arbetsljus och stämningsljus.

Allmänljuset kan kanske enklast beskrivas som takbelysningen. Det är den belysning vi tänder för att få helt ljust i rummet, till exempel när vi dammsuger. Vilken lampa vi väljer som taklampa beror till stor del på vilket rum vi inreder – om det är ett vardagsrum kan man välja en lampa som är mer uppseendeväckande, och hänger ner en bit från taket, medan man i ett sovrum eller ett badrum kanske hellre väljer en plafond eller annan lampa som smälter in i taket.

När det gäller arbetsljuset ska man fundera över vilka aktiviteter som kommer att ske i rummet, och anpassa belysningen därefter. Om man till exempel vill ha ett hörn för att sitta och läsa, kan man placera en golvlampa där för att försäkra att man har tillräckligt med ljus. Andra exempel på arbetsljus är extra belysning över köksbänken eller en skrivbordslampa i kontoret.

Ljuset från golvlampor, spotlights och annat kan sedan mjukas upp med stämningsljus. Stämningsljus kan till exempel vara en fönsterlampa eller en liten bordslampa, eller de tidigare nämnda levande ljusen. Faktum är att fenomenet med stämningsbelysning, särskilt att ha en lampa i fönstret, är ett ganska unikt fenomen för Sverige. Sannolikt beror det på att vi har mörkt i vårt land större delen av året, vilket självklart gör att vi försöker lysa upp vår vardag så gott det går. Ett ljus i fönstret, och gott om belysning i våra hem, gör då att både de boende och gäster känner sig välkomna.

excellent